Schodisková sedačka Minivator 2000 podobne ako sedačka A54, slúži na prepravu nevládnych a imobilných osôb po schodisku, avšak s dráhou s variabilným sklonom i smerom napr. do zákrut.