Stoličkový výťah je určený na prepravu nevládnych a imobilných osôb po schodisku smerom nadol aj nahor, po dráhe s konštantým sklonom i smerom. M1000 je teda určená na prekonávanie priamych (jednoramenných) schodísk v interiéroch aj exteriéroch.