hello world!
Published: 17 mája, 2016

Stoličkový výťah, šikmá schodisková sedačka alebo schodiskový výťah?

Určite sa už viacerí z vás stretli s tým, že sa pre produkt alebo pomôcku pre imobilných či zdvíhacie zariadenie používalo viacero rôznych názvov, resp. že existujú názvy ako napr. schodiskový výťah, ktorý je všeobecný a z tohto pomenovania nie je zrejmé, aký druh zariadenia sa tým myslí.

Všetky tieto názvy sa ku nám dostali zo zahraničia vytvorením doslovných prekladov. V prípade schodiskového výťahu je originálne anglické slovo „stairlift“ čo je zlúčenina dvoch slov „stair“ ako schody a „lift“ ako výťah. Pri stoličkovom výťahu je to zase ekvivalent anglického „chair lift“ kde“ chair“ znamená stolička. Niektorí zase používajú pre tento istý produkt výraz schodisková sedačka, ktorý taktiež vystihuje a opisuje produkt, ktorý je už z názvu jasný.

Stalo sa zvykom, že sa tieto tri názvy u nás používajú pre jeden a ten istý produkt, resp. zdvíhacie zariadenie pre imobilných, ktoré môžeme opísať ako sedačka alebo stolička pohybujúca sa po vodiacej koľajnici, alebo inak výťah prepravujúci sediacu osobu po schodisku. Môžeme povedať, že každý dodávateľ tohto typu zariadenia si zaužíval iný názov a preto sa bežne stretávame so všetkými tromi názvami.

Z týchto troch názvov je najmenej vystihujúci názov schodiskový výťah, pretože takto môžeme kľudne nazvať aj napríklad šikmú schodiskovú plošinu alebo dokonca i schodolez. Skrátka všetky druhy výťahov pre imobilné osoby, ktoré sa inštalujú na schodiská, môžeme pomenovať všeobecným výrazom schodiskový výťah. Preto tvrdíme, že kým výrazy stoličkový výťah a schodisková sedačka vyjadrujú konkrétny druh zdvíhacieho zariadenia, schodiskový výťah je názov pre kategóriu, ktorá zahŕňa stoličkové výťahy, schodiskové plošiny ale i schodolezy.

Veríme, že tento článok Vám, ktorí ste nemali jasno v týchto názvoch, priniesol objasnenie daných pojmov.

Nonstop bezplatná infolinka

0800 199 060
Support develop by Greativity.sk